FLC CHAMPIONSHIP 2018 CHIỀU THỨ 4 NGÀY 3/1/2018

Xem chi tiết tại Đây

(FLC_SS)
Refresh Time 17:14:40 by VssGolf2017(Version 9.5) - Công ty Cổ Phần Phần Mềm Giải Pháp Việt - Congratulations NGUYỄN NGỌC BẢO is Eagle at hole 4(par 5)
Best Gross
# Player HDCP Hole HDCP
Day
Gross
1 CHANPASIT OUNAPHOM 6 18 /18 4 71
2 NGUYỄN THẢO MY 0 18 /18 3 72
3 ĐẶNG ĐÌNH HẬU 6 18 /18 5 72
4 PARK JEA HYUN 7 18 /18 4 72
5 LƯU NGỌC ĐẠI 5 18 /18 5 73
6 NGUYỄN NGỌC BẢO 2 18 /18 5 73
7 ĐẶNG VŨ HẠNH 7 18 /18 5 74
8 NGUYỄN VĂN CHUNG 6 18 /18 6 75
9 NGUYỄN MINH TUẤN 6 18 /18 7 75
10 SONG JAE WON 5 18 /18 5 75
11 LEE SOON SEANG 4 18 /18 5 75
12 HOÀNG MAI 9 18 /18 5 75
13 THÁI TRUNG HIẾU 0 18 /18 5 75
14 LÊ ĐỨC KỲ 7 18 /18 8 76
15 LOH JOUNG SUP 5 18 /18 7 76
16 VŨ TUẤN PHƯƠNG 8 18 /18 5 76
17 SON MIN SUNG 8 18 /18 7 76
18 KANG JUNG KOO 7 18 /18 6 76
19 VŨ HOÀNG SƠN 13 18 /18 8 77
20 NGUYỄN VĂN MẠNH 10 18 /18 6 77
Division A
# Player HDCP Hole HDCP
Day
Gross Net
1 CHANPASIT OUNAPHOM 6 18 /18 4 71 67
2 ĐẶNG ĐÌNH HẬU 6 18 /18 5 72 67
3 PARK JEA HYUN 7 18 /18 4 72 68
4 NGUYỄN NGỌC BẢO 2 18 /18 5 73 68
5 LÊ ĐỨC KỲ 7 18 /18 8 76 68
6 ĐẶNG VŨ HẠNH 7 18 /18 5 74 69
7 NGUYỄN VĂN CHUNG 6 18 /18 6 75 69
8 NGUYỄN HỒNG TUẤN 12 18 /18 11 80 69
9 THÁI TRUNG HIẾU 0 18 /18 5 75 70
10 KIM HWANG RYUL 12 18 /18 8 78 70
Division B
# Player HDCP Hole HDCP
Day
Gross Net
1 TÔN GIA VĂN 23 18 /18 19 87 68
2 PHAN ĐĂNG LẬP 26 18 /18 19 90 71
3 HUỲNH NGỌC THỦY 20 18 /18 7 79 72
4 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 18 18 /18 12 84 72
5 ĐỖ HƯNG CHUYÊN 18 18 /18 13 85 72
6 ĐỖ ĐÌNH HẢI 26 18 /18 16 88 72
7 VŨ ANH TUẤN 19 18 /18 16 88 72
8 BÙI ĐỨC HỢP 24 18 /18 17 89 72
9 TRỊNH BÁ HẢI 24 18 /18 17 89 72
10 NGUYỄN VĂN HÙNG 22 18 /18 18 90 72
Division C
# Player HDCP Hole HDCP
Day
Gross Net
1 TRẦN VĂN NGHĨA 29 18 /18 14 86 72
2 LÊ ANH TUẤN 29 18 /18 24 96 72
3 PHẠM VĂN CHIẾN 30 18 /18 21 95 74
4 PHẠM HỮU THÔNG 34 18 /18 22 97 75
5 ĐINH HỒNG LONG C 18 /18 28 104 76
6 LÊ VĂN HƯNG 34 18 /18 30 106 76
7 TÔ VĂN QUANG 27 18 /18 25 103 78
8 ĐÀM VĂN THÔNG C 18 /18 26 104 78
9 CRISS PHUONG LAI 30 18 /18 21 100 79
10 NGUYỄN THẾ TUY 32 18 /18 28 108 80
Division D
# Player HDCP Hole HDCP
Day
Gross Net
1 NGUYỄN THẢO MY 0 18 /18 3 72 69
2 VICTORYA MIRONOVA 12 18 /18 9 78 69
3 N. THỊ THANH HUYỀN 10 18 /18 7 77 70
4 N. THỊ VÂN ANH 12 18 /18 8 78 70
5 TRẦN THỊ LAN 11 18 /18 11 81 70
6 P. THỊ MINH TRANG 14 18 /18 11 81 70
7 N. THỊ VÂN ANH 6 18 /18 12 82 70
8 TRỊNH THỊ CHINH 20 18 /18 15 86 71
9 TRẦN THỊ THÔNG 25 18 /18 17 88 71
10 ĐINH THỊ NGA 22 18 /18 18 89 71
 FLC CHAMPIONSHIP 2018 CHIỀU THỨ 4 NGÀY 3/1/2018 - VssGolf2017(Version 9.5) - Công ty Cổ Phần Phần Mềm Giải Pháp Việt