FLC CHAMPIONSHIP 2018 TỐI THỨ 2 NGÀY 1/1/2018

Xem chi tiết tại Đây

(FLC_SS)
Best Gross
# Player HDCP Hole HDCP
Day
Gross
1 CHANPASIT OUNAPHOM 6 18 /18 4 71
2 NGUYỄN THẢO MY 0 18 /18 3 72
3 ĐẶNG ĐÌNH HẬU 6 18 /18 5 72
4 PARK JEA HYUN 7 18 /18 4 72
5 LƯU NGỌC ĐẠI 5 18 /18 5 73
6 NGUYỄN NGỌC BẢO 2 18 /18 5 73
7 ĐẶNG VŨ HẠNH 7 18 /18 5 74
8 NGUYỄN VĂN CHUNG 6 18 /18 6 75
9 NGUYỄN MINH TUẤN 6 18 /18 7 75
10 SONG JAE WON 5 18 /18 5 75
11 LEE SOON SEANG 4 18 /18 5 75
12 HOÀNG MAI 9 18 /18 5 75
13 THÁI TRUNG HIẾU 0 18 /18 5 75
14 LÊ ĐỨC KỲ 7 18 /18 8 76
15 LOH JOUNG SUP 5 18 /18 7 76
16 VŨ TUẤN PHƯƠNG 8 18 /18 5 76
17 SON MIN SUNG 8 18 /18 7 76
18 KANG JUNG KOO 7 18 /18 6 76
19 VŨ HOÀNG SƠN 13 18 /18 8 77
20 NGUYỄN VĂN MẠNH 10 18 /18 6 77
Division A
# Player HDCP Hole HDCP
Day
Gross Net
1 TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG 11 18 /18 13 83 70
2 PHẠM TRƯỜNG GIANG 14 18 /18 9 80 71
3 NGUYỄN TƯ MINH 13 18 /18 9 80 71
4 NGUYỄN VIẾT BÌNH 16 3 /18 1 73 72
5 CHOI SUNG HA 15 18 /18 10 82 72
6 VŨ ANH TRỌNG 13 18 /18 14 86 72
7 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG 12 18 /18 15 87 72
8 NGÔ XUÂN TUẤN 16 9 /18 9 83 74
9 LÊ VIỆT DŨNG 17 18 /18 16 90 74
10 PHÍ XUÂN THÁI 15 18 /18 17 91 74
Division B
# Player HDCP Hole HDCP
Day
Gross Net
1 TRẦN ĐỨC MINH 20 18 /18 19 90 71
2 TRẦN XUÂN LINH 18 18 /18 13 85 72
3 NGUYỄN HUY HÙNG VIỆT 25 18 /18 13 85 72
4 BÙI NGỌC MINH 18 18 /18 14 86 72
5 NGUYỄN HỒNG HẢI 20 18 /18 19 91 72
6 LÊ KHẢ HƯNG 24 18 /18 19 91 72
7 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 24 18 /18 20 92 72
8 NGUYỄN HOÀNG ANH 23 18 /18 21 94 73
9 HUỲNH QUẢNG 21 18 /18 21 94 73
10 ĐỖ ĐỨC MINH 28 18 /18 26 99 73
Division C
# Player HDCP Hole HDCP
Day
Gross Net
1 TRẦN HỮU CƯỜNG C 18 /18 14 86 72
2 NGUYỄN QUANG HIẾU 32 18 /18 20 94 74
3 TRẦN HOÀNG QUÂN 30.4 18 /18 25 100 75
4 ĐẶNG QUỐC HÙNG 30 18 /18 25 100 75
5 NGUYỄN NGỌC HỒI 30 18 /18 28 103 75
6 NGUYỄN VĂN PHÁT 34 18 /18 23 99 76
7 ĐOÀN BÌNH TRỌNG 30 18 /18 23 100 77
8 LÊ ANH TUẤN 33 18 /18 22 101 79
9 PHẠM KHÁNH SƠN C 18 /18 26 106 80
10 LÊ BÁ HẢI C 18 /18 29 109 80
Division D
# Player HDCP Hole HDCP
Day
Gross Net
1 NGUYỄN THẢO MY 0 18 /18 3 72 69
2 VICTORYA MIRONOVA 12 18 /18 9 78 69
3 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 10 18 /18 7 77 70
4 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 12 18 /18 8 78 70
5 TRẦN THỊ LAN 11 18 /18 11 81 70
6 PHẠM THỊ MINH TRANG 14 18 /18 11 81 70
7 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 6 18 /18 12 82 70
8 TRỊNH THỊ CHINH 20 18 /18 15 86 71
9 TRẦN THỊ THÔNG 25 18 /18 17 88 71
10 ĐINH THỊ NGA 22 18 /18 18 89 71
Dữ liệu được cập nhật lúc 00:18:17