CHIỀU 17/2 BAMBOO ARIWAYS SPRING 2019

Xem chi tiết tại Đây

(FLC_SS)
Refresh Time 21:29:48 by VssGolf2017(Version 9.8) - Công ty Cổ Phần Phần Mềm Giải Pháp Việt
Best Gross
# Player HDCP Holes HDCP
Day
Gross
1 TRẦN LƯU SƠN 4 18 /18 3 73
2 ĐỖ ANH ĐỨC 2 18 /18 3 74
3 HOÀNG MINH THÀNH 14 18 /18 4 74
4 NGUYỄN SONG GIANG 6 18 /18 5 75
5 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 3 18 /18 6 76
6 LƯU NGỌC ĐẠI 5 18 /18 5 76
7 NGUYỄN ĐỨC NINH 7 18 /18 8 77
8 TRỊNH TIẾN DŨNG 8 18 /18 7 77
9 LÊ NGỌC HINH 11 18 /18 5 77
10 HUỲNH NGỌC THỦY 14 18 /18 6 77
11 ĐỖ VIỆT HÙNG 5.7 18 /18 7 77
12 HOÀNG MAI 7 18 /18 7 77
13 TRẦN THẾ CƯỜNG 3 18 /18 8 78
14 NGUYỄN HOÀNG ANH 10 18 /18 8 78
15 NGUYỄN ANH TUẤN 8 18 /18 7 78
16 ĐẶNG ĐÌNH HẬU 6 18 /18 6 78
17 KANG JEONGKOO 7 18 /18 8 78
18 TRƯƠNG ĐÌNH HÙNG 7 18 /18 8 79
19 PHẠM ANH TUẤN 7 18 /18 6 79
20 TRẦN ĐỨC PHONG 9 18 /18 8 79
Division A
# Player HDCP Holes HDCP
Day
Gross Net
1 TRẦN THẾ CƯỜNG 3 18 /18 8 78 70
2 NGUYỄN VĂN MẠNH 10 18 /18 13 83 70
3 CHOI DAEWON 13 18 /18 17 87 70
4 ĐỖ ANH ĐỨC 2 18 /18 3 74 71
5 TRẦN HUY CƯƠNG 11 18 /18 9 80 71
6 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 8 18 /18 10 81 71
7 NGUYỄN VƯƠNG HÙNG 7 18 /18 11 82 71
8 ĐỖ LÊ THUẬN 15 18 /18 16 87 71
9 NGUYỄN HỒNG ĐỨC 11 18 /18 17 88 71
10 ĐỒNG VĂN TÀI 15 18 /18 20 91 71
Division B
# Player HDCP Holes HDCP
Day
Gross Net
1 LÊ ANH TUẤN 23 18 /18 19 89 70
2 NGUYỄN ĐỨC LONG 20 18 /18 16 87 71
3 ĐƯỜNG VIỆT HÙNG 22 18 /18 14 86 72
4 LƯU MINH TIẾN 17 18 /18 15 87 72
5 NGÔ LOAN 20 18 /18 16 88 72
6 NGUYỄN ĐÌNH HIỆP 20 18 /18 16 88 72
7 NGUYỄN TRUNG NAM 19 18 /18 16 88 72
8 LÔI QUANG VŨ 21 18 /18 16 88 72
9 VŨ CÔNG HOẠT 19 18 /18 17 89 72
10 VŨ NGỌC THUÂN 23 18 /18 18 90 72
Division C
# Player HDCP Holes HDCP
Day
Gross Net
1 MAI KHẮC CHINH 30 18 /18 22 95 73
2 PHAN VĂN TUẤN 30 18 /18 22 97 75
3 ĐÀO VIỆT LONG 30 18 /18 26 102 76
4 NGUYỄN HOÀNG LINH 32 18 /18 24 101 77
5 NGUYỄN HỮU BÁCH 30 18 /18 28 107 79
6 NGUYỄN NGỌC BẢO 30 18 /18 25 105 80
7 NGUYỄN ANH TUẤN 34 18 /18 26 107 81
8 PHẠM MẠNH HUẤN 36 18 /18 28 110 82
9 NGUYỄN HOÀI SƠN 36 18 /18 25 108 83
10 TRẦN THANH HIỀN 36 18 /18 26 109 83
Division D
# Player HDCP Holes HDCP
Day
Gross Net
1 N. THỊ NGỌC DUNG 3 18 /18 6 76 70
2 N. THỊ VÂN ANH 7 18 /18 11 82 71
3 ĐOÀN THỊ THƠM 30 18 /18 22 93 71
4 TRẦN THỊ LAN 15 18 /18 10 82 72
5 P. THỊ MINH TRANG 23 18 /18 10 82 72
6 H. THỊ ĐÀO MAI 17 18 /18 12 84 72
7 B. THỊ PHƯƠNG LOAN 18 18 /18 15 87 72
8 P. THỊ MAI THU 22 18 /18 16 88 72
9 C. THỊ PHƯƠNG MAI 20 18 /18 20 92 72
10 NGUYỄN THANH THUẬN 24 18 /18 21 93 72
 CHIỀU 17/2 BAMBOO ARIWAYS SPRING 2019 - VssGolf2017(Version 9.8) - Công ty Cổ Phần Phần Mềm Giải Pháp Việt