HỘI ĐỒNG HƯƠNG THANH HÓA TẠI HÀ NỘI  

Bảng xếp hạng

(FLC_SS)
STT Họ và tên Fly Bảng H1
(4)
H2
(4)
H3
(3)
H4
(5)
H5
(4)
H6
(4)
H7
(3)
H8
(5)
H9
(4)
H10
(4)
H11
(3)
H12
(5)
H13
(4)
H14
(4)
H15
(5)
H16
(3)
H17
(4)
H18
(4)
HDCP day Gross NET
1 TRẦN THỊ LAN 0
2 LÊ TUẤN ANH 0
3 LÊ BÁ HẢI 0
4 NGÔ VĂN TUẤN 0
5 Nguyễn Đức Quyền 0
5golfer